Naiwna koncepcja percepcji – zwane też potoczną koncepcją percepcji. Naiwna koncepcja percepcji to taki model, który ignoruje zagadnienie przekładu danych zmysłowych na dane umysłowe. Zgodnie z taką koncepcją rejestrator zmysłowy pełni funkcje przekaźnika informacji wprost na drodze do kory mózgowej. Przekazywana informacja jest natury zmysłowej, to znaczy np. jest to obraz i w takiej formie jest trwale kodowana. Naiwna koncepcja percepcji zakłada zatem, że trwałe reprezentacje zmysłowe mają zawsze formę odzmysłową. Źródeł tego typu myślenia o procesie spostrzegania dopatruje się w przekonaniu o słuszności metafory aparatu fotograficznego – podobieństwa między budową oka, a budową aparatu fotograficznego. Pomimo tego istnieje wiele strukturalnych i funkcjonalnych różnic pomiędzy nimi, zaś najważniejszym argumentem przeciwko naiwnej konepcji percepcji jest nieekonomiczność trwałego reprezentowania w umyśle informacji w postaci odzmysłowej. Bodziec wzorkowy musiałby być zapisywany na nowo z każdym pojedynczym spostrzeżeniem, co szybko doprowadziłoby do przeładowania informacyjnego.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 280-281