Neurastenia – Odmiana nerwicy objawiająca się znaczną męczliwością psychiczną, zgłaszaną przez pacjenta po obiektywnie niewielkim wysiłku umysłowym lub fizycznym. Do raportowanych objawów należą w przypadku wysiłku umysłowego: zmniejszona efektywność, drażliwość i problemy z koncentracją, a w przypadku wysiłku fizycznego: ból głowy, mięśni i kłopoty z rozluźnieniem. Zaburzenie często współwystępuje z zaburzeniami snu i wydaje się być zależne kulturowo.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.145-147 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa