Ostre zatrucie (spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) – Czasowy stan zaburzenia funkcji psychofizycznych, wywołany przyjęciem substancji psychoaktywnej w nadmiernej dawce. Objawy mogą różnić się od tych potocznie kojarzonych z zażywaną substancją. Przykładowo nadmierne przyjęcie substancji o działaniu depresyjnym, takiego jak alkohol, może wywołać agresję i pobudzenie. Ostre zatrucie dotyczy najczęściej pacjentów, którzy nie przyjmują danej substancji w sposób trwały i bywa powiązane z sytuacją środowiskową (na przykład z wydarzeniami, które w danej kulturze łączą się z niepohamowaniem w przyjmowaniu substancji, jak urodziny lub wesele). W większości przypadków dochodzi do całkowitego powrotu do zdrowia. Czasami bywa mylone z objawami hipoglikemii.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.71-72 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa