Pamięć długotrwała – dotyczy pamięci przechowywanej przez dłuższy czas (nawet przez lata) w magazynie pamięci długotrwałej – LTS. Pamięć długotrwała jest zróżniacowana pod względem rodzajów i pełnionych funkcji, zaś wspólną ich cechą jest wspieranie skutecznej adaptacji jednostki do środowiska z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej. Pamięć długotrwała umożliwia to dzięki swojej zróżnicowanej zawartości, w skład której wchodzi wiedza semantyczna, umiejętności proceduralne czy gromadzenie doświadczeń osobistych.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 322-324