Pamięć krótkotrwała – to system pamięciowy związany z magazynem pamięci krótkotrwałej (STS) w modelu blokowym pamięci. Pamięć krótkotrwała przechowuje informacje z magazynów sensorycznych (wyselekcjonowana stymulacja bodźcowa), jak również informacje przywołane z pamięci długotrwałej oraz wyniki aktualnych procesów przetwarzania informacji (np. Wynik obliczenia zadania matematycznego). Istnieje kilka teorii co do tego, jak pamięć krótkotrwała podtrzymuje informacje w niej zgromadzone i w jakiej formie sąone reprezentowane. Pamięć krótkotrwała charakteryzuje się małą pojemnością, choć cecha ta jest mocno zróżnicowana pomiędzy różnymi osobami. Czas przechowywania informacji w tym systemie waha się od kilku do kilkudziesięciu sekund, co umożliwia w optymalnych warunkach przeprowadzanie nawet bardzo złożonych operacji poznawczych, takich jak w zadaniach dedukcyjnych.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 322