Patologiczny hazard – Zaburzenie, w którym powtarzające się zachowania związane z hazardem dezorganizują życie pacjenta, wpływając na jego sytuację społeczną, ekonomiczną, etc. Chory często wpada w konflikt z prawem, ucieka się do kłamstw i manipulacji. Pociąg do hazardu czy zakładów, szczególnie w sytuacjach stresowych, opisywany jest przez niego jako niemożliwy do opanowania.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 178 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa