Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie – zaburzenie, które polega na spożywaniu przez dziecko niejadalnych rzeczy, na przykład kredy, papieru, ziemi, farby. Występuje również u dzieci zdrowych, jednak często jest jednym z wielu objawów większego zaburzenia, jak autyzm. Najczęściej towarzyszy mu upośledzenie umysłowe.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 237 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa