Pica – Zaburzenie polegające na spożywaniu substancji niejadalnych, szczególnie częste u kobiet w ciąży i małych dzieci, zwłaszcza w przypadku pacjentów z upośledzeniem umysłowym bądź spektrum autyzmu. Najczęściej pojawia się we wczesnym dzieciństwie, zanikając wraz z dorastaniem, jednak zdarzają się przypadki pacjentów, którzy zaczynają chorować w dorosłości (zazwyczaj w związku z ciążą bądź u osób cierpiących na schizofrenię). Do przykładowych spożywanych pokarmów, należą między innymi: papier, glina, mydło, ziemia, gips, odchody, koraliki, gwoździe i inne małe przedmioty. Często zdarza się, że wywołują one niedrożność jelit, krwawienie z przełyku oraz podobne powikłania i dopiero konieczne procedury medyczne ujawniają zaburzenie. Zaburzenie może wiązać się z domniemanymi niedoborami, na przykład cynku lub żelaza.

 

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 319-320.