Piromania – Zaburzenie polegające na patologicznym podpalaniu lub próbach podpalania mienia swojego lub innych, bez podawania motywów. Pacjent doświadcza zaabsorbowania myślami o podpalaniu, ogniu czy sprzęcie związanym z przeciw pożarnictwem. Odczuwa także przyjemność i podekscytowanie podczas oglądania palących się przedmiotów.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 178-179 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa