Podprogowa aktywacja psychodynamiczna – pojęcie wywodzące się z teorii psychodynamicznej, opisujące zjawisko stymulacji nieświadomych pragnień poza obszarem nieświadomości. Pragnienie zagrażające, stymulowane przez podprogową treść, zwiększa niepokój psychiczny – ponieważ konflikt poniżej progu świadomego rozpoznania zostaje rozbudzony. Pragnienie kojące lęk, stymulowane przez podprogową treść, zmniejsza niepokój psychiczny – ponieważ konflikt poniżej progu świadomego rozpoznania zostaje osłabiony.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 80