Pole fenomenologiczne – w fenomenologicznej teorii osobowości Carla Rogersa pełny system sensu i spostrzeżeń, wytworzonych przez jednostkę na podstawie obserwacji obiektów zewnętrznych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 174.