Realistyczna teoria konfliktu grupowego
Realistyczna teoria konfliktu grupowego, to ramy koncepcyjne, które opierają się na założeniu, że napięcia międzygrupowe wystąpią, ilekroć grupy społeczne muszą konkurować o ograniczone zasoby (np. żywność, terytorium, miejsca pracy, bogactwo, władzę, zasoby naturalne) i że ta konkurencja napędza uprzedzenia i inne antagonistyczne postawy, które prowadzą do konfliktów takich jak rywalizacja i wojna.