Sadyzm seksualny – Zaburzenie, w którym pacjent odczuwa satysfakcję seksualną podczas zadawania partnerowi bólu, cierpienia i poniżenia. Poczucie fizycznej kontroli i dominacji wywołuje przyjemność i jest elementem fantazji sadysty. Repertuar praktyk jest analogiczny do zachowań preferowanych przez masochistę, to znaczy obejmuje między innymi podduszanie, bicie, krępowanie, upokarzanie, zadawanie ran, skłanianie partnera do udawania zwierzęcia i inne formy znęcania się i torturowania, które wraz z upływem mogą wymagać zwiększania intensywności. Większość osób biorących udział w aktach sadystycznych poszukuje partnerów świadomie wyrażających zgodę na podobne praktyki. Poniżej 10 proc. sadystów dopuszcza się gwałtów, jednak jeśli już do nich dochodzi, są to akty przemocy ze szczególnym okrucieństwem. Sadyzm seksualny jest diagnozowany wyłącznie, jeśli sprawia cierpienie; natomiast oszacowanie realnego stopnia występowania tego zaburzenia w populacji jest z przyczyn kulturowych bardzo trudne.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 639 – 640.