Satysfakcja konsumencka (consumer satisfaction) – to pozytywna reakcja afektywna konsumenta na dokonaną przez niego ocenę produktu bądź usługi.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 409