Schemat poznawczy – to podstawowy element wiedzy o świecie społecznym. Schemat poznawczy jest organizacją wcześniejszych doświadczeń człowieka z danym rodzajem zdarzeń, osób czy obiektów. Zawiera wiedzę ogólną, wyabstrahowaną z konkretnych doświadczeń – egzemplarzy schematów. Z reguły im bardziej wykształcony jest schemat poznawczy, tym wiedza w nim zawarta jest bardziej uniwersalna. Schematy poznawcze cechuje prototypowosć, co oznacza, że w samym rdzeniu schematy istnieje prototyp – egzemplarz najbardziej typowy, idealny, bo najlepiej dopasowany do schematu. Prototyp czasem jest pod silnym wpływem konkretnego egzemplarza, jednak najczęściej stanowi wypośrodkowanie wiedzy o wszystkich napotkanych egzemplarzach. Schemat poznawczy może dotyczyć osób i ich rodzajów, może być także skryptem, czyli umysłową reprezentacją zdarzenia, jest nim także stereotyp.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 57