Schemat przyczynowoskutkowy (SOR) – pochodzi z psychologii behawiorystycznej. Schemat przyczynowoskutkowy SOR składa się z trzech członów: S w psychologii zachowań konsumenckich odnosi się do bodźców marketingowych, O to nieobserwowalne zmienne motywujące klienta, takie jak emocje, postawy, osobowość, uczenie się, pamięć oraz spostrzeganie, a R to obserwowalna reakcja konsumenta, opisywana najczęściej jako intencje oraz decyzje zakupowe. Schemat przynowoskutkowy w zachowaniu konsumenta jest szczególnie analizowany pod kątem pierwszego członu – percepcji bodźców marketingowych. Są one spostrzegane na dwóch poziomach – sensorycznym oraz organizacji percepcyjnej.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 16-17