Schematy emocjonalne – pojęcie pochodzące z psychoterapii opartej na doświadczeniu, używane do określenia nieuświadomionych metod organizacji doświadczenia wokół procesów emocjonalnych. Sposoby te składają się z elementów motywacyjno-behawioralnych, afektywnych, symboliczno-pojęciowych, cielesno-ekspresyjnych i percepcyjno-sytuacyjnych. Adaptacyjne przetwarzanie dotyczy wszystkich pięciu elementów schematu; pominięcie jednego lub więcej aspektów skutkuje dysfunkcją.

L. Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 641