Socjalizacja – proces kształtowania tożsamości oraz postaw, przekonań i wartości, a także reguł przeżywania świata i zachowanie, czyli wszystkiego, co potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie. Socjalizacja jest zawsze procesem ściśle związanym z wzrastaniem w określonej kulturze, jest zatem akulturacją. Socjalizacja jest także związana z kształtowaniem kategorii, według których patrzymy na świat. Badacze, skłaniający się do kulturowego wyjaśniania różnic płciowych, tacy jak Sandra Lipsitz Bem (2000) wskazują na różnice w socjalizacji i zjawiska takie jak androcentryzm, polaryzacja rodzajów i esencjalizm biologiczny za podstawy różnic między płciami.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 442