Socjometr – Mechanizm, którego funkcją jest monitorowanie relacji jednostki do otoczenia społecznego. Z perspektywy ewolucjonistycznej człowiek, jako gatunek, który wyewoluował występując w niewielkich grupach wykształcił sposób radzenia sobie oparty na ścisłej współpracy. Socjometr wskazuje na akceptację przez grupę, reaguje na oznaki odrzucenia społecznego i sygnalizuje to za pomocą negatywnych reakcji emocjonalnych. Socjometr jest także funkcją samooceny, ze względu na ścisły związek między wykluczeniem społecznym a spadkiem samooceny.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke