Somnambulizm (sennowłóctwo) – Zaburzenie przytomności, w którym pacjent wykazuje jednocześnie oznaki snu i czuwania. Chory może spacerować we śnie i nie reagować na bodźce z otoczenia, a następnie nie pamiętać o takim epizodzie. Sennowłóctwu często towarzyszą lęki nocne, szczególnie w okresie dzieciństwa. W związku z tym przypuszcza się, że somnabulizm może być związany z czynnikami rozwojowymi. Dodatkowo cechuje je obciążenie rodzinne.

 

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 159-160 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa