Stereotypie ruchowe – niezwiązane z żadną chorobą ani zaburzeniem ruchy o charakterze celowym, które nie mają żadnej funkcji i powtarzają się — często rytmicznie. Mogą być nieszkodliwe (jak kołysanie się, strzelanie palcami), ale i niebezpieczne dla zdrowia (uderzanie głową w ścianę, wkładanie palców do oczu, gryzienie się).

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.237 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa