Technika Q-sort – technika pomiaru obrazu siebie zaprojektowana przez Stephensona, stosowana przez Rogersa do klasyfikacji słów związanych z „Ja”. Technika Q-sort to rodzaj badania eksperymentalnego z użyciem zestawu kart, na których umieszczone są zdania, odnoszące się do pewnej cechy osobowości. Około 100 twierdzeń  zostaje przeczytanych przez badanego, a następnie poddanych dwukrotnemu sortowaniu: najpierw według jakości dopasowania opisu do danej cechy, a następnie w formie kontinuum odzwierciedlającego stopień identyfikacji badanego z opisem. Podobna metoda sortowania może zostać zastosowana wobec „Ja idealnego”. Uzyskane w ten sposób wyniki umożliwiają usystematyzowanie różnicy między tymi dwoma instancjami i odzwierciedlają percepcję badanego dotyczącą fragmentu pola fenomenologicznego.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 176-178.