Teoria integracji Cech (FIT)
Teoria integracji Cech (FIT), dwustopniowa teoria uwagi wzrokowej. W pierwszym (wstępnym) etapie podstawowe funkcje (np. Kolor, kontrast, lokalizacja w przestrzeni, kształt) są przetwarzane automatycznie, niezależnie i równolegle. W drugim (uważnym) etapie inne właściwości, w tym relacje między cechami obiektu, są przetwarzane kolejno, jeden obiekt (lub grupa) na raz i są „powiązane”, aby utworzyć pojedynczy obiekt, który jest świadomie postrzegany. Zwana także hipotezą integracji funkcji. Teoria integracji Cech (FIT)