Teoria przeniesienia agresji – wyjaśnia sposób powstawania napięć między grupami poprzez przeniesienie agresji wywołanej frustracją na obiekt zastępczy. Teoria przeniesienia agresji mówi, że gdy sprawca frustracji nie może być zaatakowany (bo np. jest zbyt silny, abstrakcyjny lub nierozpoznany) wykorzystywany jest obiekt zastępczy pod postacią grupy mniejszościowej lub słabszej. Wzrost uprzedzeń jest zatem szczególnie nasilony w okresach licznych napięć i frustracji społecznych, na przykład zmian systemu polityczno-ekonomicznego. Teoria przeniesienia agresji jest często ilustrowana zaobserwowaną na przełomie XIX i XX wieku korelacją między liczbą wykonywanych przez białych farmerów linczów na Murzynach a ceną bawełny. Biali farmerzy utrzymywali się z produkcji tego surowca, zatem gdy jego ceny spadaly zaczynało im brakować środków do życia, a afroamerykanie występowali wówczas w roli kozła ofiarnego. Podobną funkcję wśród nacji europejskich pełnili często Żydzi.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  72