Teoria socjalizacji grupowej
Teoria socjalizacji grupowej, to teoria rozwoju osobowości sugerująca, że dzieci są przede wszystkim uspołeczniane przez rówieśników i że wpływy rodziców i nauczycieli są filtrowane przez rówieśnicze grupy dzieci. Zgodnie z tą teorią dzieci starają się być jak ich rówieśnicy, a nie jak ich rodzice. Teoria socjalizacji grupowej została zaproponowana przez amerykańskiego psychologa rozwojowego Judith Rich Harri