Terapia oparta na danych naukowych – charakter neurolingwistycznej psychoterapii, przejawiający się formalną decyzją o zaniechaniu korzystania z modeli teoretycznych etiologii zaburzeń psychicznych, wypracowanych przez psychiatrię. W wyniku inspiracji postawą M. Ericksona w stosunku do procesu stawiania diagnozy w psychoterapii, oraz poglądów na modelowanie sposobu pracy, podejście to czerpie z naukowych modeli psychologicznych. Mimo to terapeuci NLPt w toku edukacji poznają także elementy diagnozy psychiatrycznej, zwłaszcza w oparciu o system ICD, w celu usprawnienia procesu wymiany informacji o pacjencie z innymi specjalistami opieki psychiatrycznej, czy terapeutami o innej orientacji teoretycznej. Co ważne, NLPt nie tylko stosuje narzędzia wynikające z uprzednio istniejących, naukowych modeli psychologicznych, ale i podejmuje próby stworzenia na ich podstawie własnego, pragmatycznego modelu funkcjonowania człowieka.

L. Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s.645