Tiki – Grupa zaburzeń, obejmująca specyficzne, bezcelowe, niezależne od woli, powtarzające się, szybkie, arytmiczne ruchy bądź wytwory wokalne, które cechuje nagły początek i możliwość czasowego, lecz nie całkowitego odroczenia. Cechuje je zróżnicowane nasilenie, tendencje rodzinne i większa częstość występowania u chłopców. Mają postać prostą lub złożoną. Najpopularniejsze tiki to mruganie oczami, chrząkanie, wzruszanie ramionami. Grupa tików uwzględnia:

  • przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe, gdzie tik lub zespół tików pojawia się przez dłużej niż rok,
  • zespół Tourette’a, gdzie występowanie zespołów mnogich tików ruchowych i wokalnych, pojawiających się w dzieciństwie, ulega stopniowemu nasileniu. Objawy cechuje charakterystyczna eksplozywność, a czasem obsceniczność. Chory, pomimo prób zaprzestania, może wykrzykiwać frazy powszechnie uznawane za obraźliwe, szczególnie w sytuacjach dla niego stresujących.

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s.232-234 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa