Trans i opętanie – Zaburzenie, w którym pojawiają się niechciane i niezależne od woli zaburzenia orientacji, tożsamości, czy przekonanie o byciu owładniętym. Utrudniają one codzienne funkcjonowanie i nie pojawiają się w związku z akceptowanymi przez daną kulturę obyczajami i praktykami religijnymi. Nie są także związane z uszkodzeniem organicznym.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 135 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa