Transwestytyzm – Zaburzenie, w którym pacjent przebiera się w ubrania płci przeciwnej, by osiągnąć satysfakcję seksualną, a praktyka ta powoduje u niego cierpienie. Pacjent może decydować się na kompletne przebranie, bądź tylko jego element i eksponować tę praktykę lub ukrywać ją. Część osób przebiera się tylko na moment masturbacji lub stosunku, a inni poświęcają wiele czasu na dopracowanie stroju i noszą go przez większą część doby lub w określonych okolicznościach. Niewielu z nich oswaja się z nim i dąży do transseksualizmu. Zachowaniom transwestyty może towarzyszyć fantazjowanie o pełnej tożsamości płci przeciwnej. Należy pamiętać, że tego typu praktyk nie traktuje się jako parafilię, jeśli pacjent je akceptuje i nie przynoszą mu one problemów.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 642-643.