Trichotillomania – Zaburzenie, w którym chory rozładowuje napięcie poprzez wyrywanie własnych włosów, co prowadzi do znacznej ich utraty. Nie dotyczy sytuacji kiedy pacjent doświadcza urojeń bądź chorób skóry.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.180  Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa