Ujemne sprzężenie zwrotne – to procesy, które redukują odchylenia względem punktu nastawczego (w rozumieniu punktu, w którym organizm jest w stanie homeostazy). Ujemne sprzężenie zwrotne może przybierać postać popędów: jakiś czynnik wywołuje zakłócenie, a zachowanie jest nakierowane do usunięcia zakłócenia (np. niedoboru wody).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 294