Układ limbiczny – to grupa strukltur mózgowych w przodomózgowiu, tradycyjnie wiązana z procesami afektywnymi i motywacyjnymi, takimi jak łaknienie, pragnienie, aktywność seksualna, lęk i agresja. Układ limbiczny składa się z opuszki węchowej, podwzgórza, hipokampa, ciała migdałowatego, zakrętu obręczy i kilku pomniejszych struktur.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 88 i in.