Układ nerwowy przywspółczulny – także: układ parasympatyczny, to część autonomicznego układu nerwowego, które steruje wegetatywną, niepowiązaną z reagowaniem na zagrożenie aktywnością narządów wewnętrznych. Układ przywspółczulny jest blisko powiązany z układem współczulnym, najczęściej jego działanie jest przeciwstawne, np. obniża tętno. Układ przywspółczulny nosi także nazwę układu czaszkowo-krzyżowego, składa się bowiem z nerwów wychodzących z krzyżowej części rdzenia kręgowego. Zwoje przywspółczulne nie występują w formie łańcucha biegnącego wzdłuż rdzenia kręgowego. Zwoje przyspółczulne nie są ze sobą połączone w taki sposób jak współczulne, ich działanie jest mniej skoordynowane (jednocześnie umożliwia to bardziej selektywną aktywację). Układ nerwowy przywspółczulny wydziela z swoich zazwojowych włóknach acetylocholinę.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 83-85 i in.