Ukryta teoria osobowości – Odnosi się do sieci automatycznie funkcjonujących przekonań o powiązaniach pomiędzy różnymi cechami osobowości napotykanych osób. Ukryta teoria osobowości została po raz pierwszy opisana przez Salomona Ascha w 1946 roku. Badania statystyczne nad współwystępowaniem cech przy opisywaniu tej samej osoby umożliwiły opisanie ukrytej struktury powiązań pomiędzy różnymi cechami. Ukryta teoria osobowości wskazuje na tendencję do przypisywania wielu cech skojarzonych w naszym umyśle, jeżeli wykryliśmy u danej osoby choćby jedną z nich. Na przykład, jeżeli uznamy kogoś za nietowarzyskiego, będziemy prawdopodobnie skłonni wnioskować także o tym, że jest nielubiana, smutna, pesymistyczna, bez poczucia humoru itp.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  113