Uleganie – także konformizm zewnętrzny. Uleganie to zjawisko występujące pod wpływem presji większości w danej grupie społecznej. Badania wskazują, że o ile nacisk większości wywiera silny wpływ na głoszone opinie, o tyle bardzo nieznaczny na te prywatnie wyznawane. Uleganie zatem to powtarzanie przeważających opinii, podczas gdy prywatnie niekoniecznie jednak jest ona przyjmowana.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  384