Unikanie radzenia sobie, jakakolwiek strategia radzenia sobie ze stresującą sytuacją, w której dana osoba nie rozwiązuje problemu bezpośrednio, ale odsuwa się od sytuacji i odwraca od niej uwagę. Innymi słowy, osoba odwraca się od przetwarzania informacji zagrażających. Przykłady radzenia sobie z unikaniem obejmują eskapizm, myślenie życzeniowe, samoizolację, nadmierną powściągliwość emocjonalną i używanie narkotyków lub alkoholu. Choć na ogół postrzegane jako bardziej niekorzystne niż radzenie sobie z odwrotnym podejściem, strategie unikania mogą przynieść pewne korzyści poprzez zmniejszenie stresu i zapobieganie przytłaczaniu lęku.