Unikanie
Unikanie, to odpowiedź, w której organizm antycypuje bodziec awersyjny i w konsekwencji próbuje zapobiec kontaktowi z tym bodźcem. Odpowiedź unikania jest formą niewłaściwego zachowania (patrz abience). Zwana także reakcją unikania.