Uprzedzenie – pojęcie pokrewne stereotypowi. Najczęściej negatywny stosunek do członków jakiejś grupy społecznej tylko z tego powodu, że są jej członkami. Uprzedzenie zazwyczaj odnosi się do grupy albo kategorii osób, charakterystycznych ze względu na łatwo dostrzegalną cechę warunkującą ich tożsamość społeczną. Taką cechą może być chociażby płeć, rasa, religia, narodowość, zawód czy pochodzenie społeczne. Uprzedzenie najczęściej spotykane to etnocentryzm – odrzucanie grup i osób rasowo i/lub kulturowo odmiennych, akceptowanie zaś podobnych. Inne formy to np. rasizm, nacjonalizm oraz szowinizm i seksizm.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  68