Urojenia – są jednym z objawów pozytywnych (wytwórczych) w przypadku schizofrenii i pozostałych psychoz. Urojenia polegają na podtrzymywaniu opornych na perswazję fałszywych sądów, np. o byciu prześladowanym przez kosmitów (urojenia o charakterze prześladowczym są generalnie często spotykane).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 476-477