Uzależnienie od zakupów – nazywane inaczej kupowaniem kompulsywnym, związane jest z kupowaniem w nadmiarze i w wyniku niekontrolowanego pragnienia. Uzależnieni od zakupów musi spełniać następujące ogólne warunki definicyjne uzależnienia:

– pragnienie danej rzeczy lub zachowania,

– powtarzanie danego zachowania według stereotypowego rytuału,

– następuje fizjologiczne lub psychiczne uzależnienie, zachowanie przestaje być dowolne, a staje się przymusem,

– satysfakcja z działania kończy się coraz szybciej, osoba zaczyna powtarzać działanie coraz częściej,

– rozwija się poczucie winy i żal,

– zachowanie zaczyna prowadzić do negatywnych skutków dla osoby i jej otoczenia.

Uzależnienie od zakupów może grozić szczególnie osobom, które czerpią przyjemność z samego chodzenia po sklepach i przeżywają pragnienie zakupu, chociaż nie interesuje ich sam przedmiot owego zakupu. Zakupy służą tym osobom nierzadko do redukcji nieprzyjemnych stanów emocjonalnych – depresji czy lęku. Najczęstszym skutkiem kompulsywnych zakupów jest popadanie w długi. Uzależnienie od zakupów może rozwijać się w sprzyjającej atmosferze nieograniczonej konsumpcji, tworzonej przez przekaz medialny.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 275-277