Używanie szkodliwe – Taki styl przyjmowania substancji psychoaktywnych, który powoduje uszkodzenia somatyczne lub szkody psychiczne u pacjenta. Często wiąże się z negatywnymi konsekwencjami społecznymi, prowadząc między innymi do rozkładu pożycia rodzinnego czy utraty pracy; jednak czynniki te nie są wystarczające do diagnozy używania szkodliwego. Używanie szkodliwe nie jest tożsame z uzależnieniem.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.73 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa