Wartości egoistyczne – także wartości indywidualistyczne, czyli takie zespoły postaw, które są skierowane przede wszystkim na własny interes. W szeroko zakrojonych badaniach Shaloma Schwartza (1992) jako wartości egoistyczne zostały zakwalifikowane „Władza”, „Osiągnięcia” oraz częściowo „Hedonizm”. W skład władzy wchodzą również autorytet i bogactwo, w skład osiągnięć sukces życiowy, zdolności i ambicja, zaś w skład hedonizmu przyjemność i cieszenie się życiem. Ich przeciwieństwem w badaniu były wartości prospołeczne, takie jak uniwersalizm czy życzliwość. Postawy cechuje do pewnego stopnia plastyczność – wartości egoistyczne ulegają zintensyfikowaniu szczególnie w momencie, gdy hierarchia wartości jest tworzona w odniesieniu dla ja (jaki sam powinienem być).

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  180, 184