Wartości napotykanych ludzi – każda informacja o otoczeniu społecznym ma w pewnym stopniu znaczenie oceniające – określa pozytywne lub negatywne wartości napotykanych ludzi lub zdarzeń. Informacja, że pewna osoba jest „inteligentna” dotyczy nie tylko jej procesów intelektualnych, ale także pewnej wartości, jaką ta osoba przejawia. W językach naturalnych występuje bardzo wiele określeń na pozytywne oraz negatywne cechy osoby, zaś niewiele na cechy neutralne. Zatem o ocenianej przez nas wartości napotykanych ludzi w tym co mówimy przemawia niemal każde użyte określenie. Wartościowanie jest wszechobecne w postrzeganiu społecznym, a liczne teorie starają się rzucić światło na proces formułowania ocen. Niektóre z nich to: proces oddolnej integracji, odgórnego wykorzystania schematu oraz tendencyjnego sprawdzania hipotez.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  120