Wartości prospołeczne – jest to pojęcie wprowadzone w badaniu prowadzonym przez Shaloma Schwartza (1992) nad wartościami. Autor badania zaliczył do wartości prospołecznych takie postawy, jakie szczególnie wiążą się z wychodzeniem poza własny interes jednostki – uniwersalizm i życzliwość. W skład uniwersalizmu wchodzą: ochrona środowiska, jedność z naturą, piękno świata, pokój, harmonia wewnętrzna, otwartość umysłu, mądrość, równość i sprawiedliwość, zaś w skład życzliwości: uczciwość, pomocność, lojalność, przebaczanie, odpowiedzialność, prawdziwa przyjaźń, dojrzała miłość, sensowne życie oraz duchowość. Wartości prospołeczne są przeciwstawiane wartością indywidualistycznym, które wyrażają koncentrację na własnym interesie. Aktywizacja różnych treści w procesie konstruowania hierarchii wartości może powodować do pewnego stopnia zmiany jej kształtu – wartości prospołeczne przeważają najczęściej, gdy hierarchia wartości jest formułowana dla innych (jacy inni powinni być).

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  180, 184