Wartości reprodukcyjne – są to czynniki wpływające na atrakcyjność osobnika w konkurencji o partnera. Najbardziej cenione u kobiet wartości reprodukcyjne to uroda i młodość  – dwie cechy silnie skorelowane z płodnością. U mężczyzn zaś zasoby materialne (w przypadku związków długoterminowych także te cechy osobowości , które zapowiadają ich zdobycie w przyszłośc, np. ambicja) oraz wysoka pozycja społeczna to najbardziej pożądane wartości reprodukcyjne.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 448