Wewnętrzne cele poznania naukowego – są to takie cele, jakie uczony najczęściej sobie stawia bezpośrednio w swojej pracy badawczej. Wewnętrzne cele poznania naukowego są często celami czysto poznawczymi. Ogólnie można powiedzieć, że owym celem jest poznanie prawdy, szczególnie takiej, która charakteryzuje się ogólnością, ścisłością, wysokim stopniem sprawdzalności, pewnością i prostotą. Wewnętrzne cele poznania naukowego są podporządkowane celom zewnętrznym, innymi słowy są środkami za pomocą których możliwa jest realizacja funkcji nauki w społeczeństwie (utylitaryzm) i życiu jednostki.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 30