Wychwyt zwrotny – to proces wychwytywania przez neuron presynaptyczny wcześniej wydzielonych do przestrzeni międzysynaptycznej neuroprzekaźników w stanie nienaruszonym do ponownego ich wykorzystania. Wychwyt zwrotny dotyczy przede wszystkim serotoniny i katecholamin (dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny), ponieważ nie są one rozkładane na błonie postsynaptycznej (są rozkładane tylko przez COMT i MAO), ale odłączają się od receptora. W procesie tym biorą udział specjalne białka, tzw. transportery.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.   67