Wywiad psychologiczny – jest to forma rozmowy pomiędzy osobą diagnozowaną, a specjalistą diagnostą (np. psychologiem klinicznym), połączona z obserwacją. Wywiad psychologiczny, od nieprofesjonalnej formy rozmowy i obserwacji odróżnia przede wszystkim systematyczne zbieranie danych o pacjencie, które następnie są interpretowane na podłożu teoretycznym z uwzględnieniem wpływu diagnosty na proces powstawania zebranych informacji. Kompetencje, jakich wymaga od specjalisty wywiad psychologiczny to m.in. dbanie o odpowiednią relację z pacjentem, o warunki przeprowadzania wywiadu, czy zdolności do umiejętnego słuchania i obserwacji. Trzy najczęstsze sytuacje, w których stosuje się wywiad psychologiczny to ocena stanu psychicznego, wywiad wstępny w sytuacji zgłoszenia się do leczenia i wywiad w sytuacji kryzysowej. Wywiady mogą przybierać formę ustrukturalizowaną, częściowo ustrukturalizowaną bądź swobodną. Wybór odpowiedniego podłoża teoretycznego (np. behawioralne lub systemowe) do wywiadu ma znaczący wpływ na możliwość zastosowania narzędzi, przebieg zbierania informacji, jak i ich interpretację. Użycie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, (np. wypełniany przez diagnostę podczas wywiadu test psychologiczny SWAP-200) ułatwia proces agregacji danych i wnioskowania na podstawie metod analitycznych i statystycznych. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Odwiedź blog o psychologii naszego kolegi.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 237-243