Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną – Zaburzenie, w którym chory zgłasza objawy dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania narządu podległego układowi autonomicznemu, a czasem moczowo-płciowemu. Zdarza się, że rzeczywiście występują pewne łagodne, fizjologiczne zmiany funkcji fizjologicznych (np. czkawka), nie wywołują one jednak zaburzeń w działaniu układu. Chory uporczywie odnosi nieprzyjemne doznania (ciężkość, pieczenie, ucisk) do danego narządu, lub obiektywnie wykazuje pobudzenie układu autonomicznego (przyspieszenie rytmu serca, zaczerwienienie). Zaburzenie często łączy się z aktualnie przeżywanym stresem. Może przejawiać się wzdęciami, kaszlem, częstym oddawaniem moczu.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 142-144 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa