Zaburzenia depresyjne nawracające – Zaburzenie, w którym cyklicznie pojawiają się objawy depresyjne, między którymi mogą wystąpić okresy hipomanii. Zazwyczaj są one związane z leczeniem. Pojedynczy epizod trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, a nasilenie i charakter przebiegu mają dużą zmienność osobniczą. Nawroty zdarzają się rzadziej niż w chorobie dwubiegunowej i są zwykle związane z wydarzeniami życiowymi. Rzadko pojawia się depresja przewlekła, bez okresów remisji. W nawracających zaburzeniach depresyjnych zawsze istnieje możliwość wystąpienia epizodu manii. Wszystkie zaburzenia z tego kręgu, niezależnie od kontekstu kulturowego występują znacznie częściej u kobiet. Poszczególne epizody mogą mieć charakter łagodny, umiarkowany lub ciężki, przy czym w ciężkim mogą pojawić się objawy psychotyczne.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s.111-113 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa